Muzeul Municipal „Ioan Raica”, Sebeș

Sebeş - 515800, Str. Mihai Viteazul Nr. 4
telefon: 0258.735240, fax: 0258.732844
email: muzeu@cclbsebes.ro

TERRA SEBVS.
ACTA MVSEI SABESIENSIS

4 / 2012

cover

CUPRINS, CONTENTS

ANIVERSARE / ANNIVERSARY

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

ISTORIE MEDIEVALĂ / MEDIAEVAL HISTORY

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ /
MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY

CARTE VECHE ŞI PATRIMONIU / OLD BOOKS AND HERITAGE

RESTAURARE ŞI CONSERVARE / RESTORATION AND CONSERVATION

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ / BOOK REVIEWS AND NOTES

RECENZII / BOOK REVIEWS

NOTE DE LECTURĂ / NOTES