|

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – COMPOZIȚIE MUZICALĂ

Categorie: Achiziții directe / Data publicării: 28 octombrie 2020

Autoritatea contractantă, CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA, dorește să achiziționeze urmatoarele servicii pentru compoziția muzicală care va fi redată la Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș, sala de Expoziție Științele Naturii:

Cod CPV:

92312200-3 Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori şi artişti independenţi (Rev.2)

Locatia:   Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș, sala de Expoziție Științele Naturii                 

Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu HG Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv conform art. 43 (2) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1).”

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window