Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

ISTORIC

Punctul de plecare în abordarea unei biblioteci publice la Sebeş îl constituie Ordinul cu nr. 3268/1948 emis de Primăria oraşului Sebeş, în data de 26 noiembrie 1948. Prin acest act se anunţă dizolvarea şi trecerea bunurilor Reuniunii „Andreiana” a meseriaşilor şi comercianţilor din Sebeş în patrimoniul naţional.

La 26 noiembrie 1948 s-a încheiat un proces-verbal cu ocazia predării-preluării inventarului bibliotecii Reuniunii „Andreiana” care la data de 31 decembrie 1947 număra 581 volume, plus „cartea de aur”, care urma să treacă la noua bibliotecă a oraşului Sebeş.

Încă din 23 martie 1948 la Sebeş a luat fiinţă o „Casă de citit”, atunci trecându-se în proprietatea statului localul din strada Lenin nr. 48, mai exact clădirea în care îşi desfăşoară în prezent activitatea C.E.C.-ul, filiala Sebeş.

În anul 1950 „Casa de citit” a primit numele de Biblioteca Orăşenească „Mihail Sadoveanu”, iar în anul 1952 s-a transformat în Biblioteca Centrală Raională. Pentru mărirea numărului de cititori s-a planificat înfiinţarea a trei „biblioteci de casă” (filiale), la sfârşitul anului 1955 existând şase astfel de biblioteci. Fondul de carte era împrospătat lunar cu cărţi noi, ţinându-se seama de cerinţele cititorilor, aceasta ajungând în 1980 la 58271, iar în prezent 77869 existente la începutul anului 2012.

În anul 1980 Biblioteca Sebeş a fost mutată pe strada Lucian Blaga nr. 45.

În anul 1984 primeşte denumirea de Biblioteca Orăşenească „Lucian Blaga” Sebeş în cadrul celei de a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”.

Avându-se în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, modificată şi completată prin Legea 593 şi republicată în M.O. 132 din 11 februarie 2005, precum şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş s-a transformat într-un centru de informare şi documentare oferind utilizatorilor săi, un fond de documente cu caracter enciclopedic, noutăţi editoriale, acces liber la internet a organizat lansări de carte, expoziţii, mese rotunde, concursuri, dezbateri, a redactat materiale de informare şi prezentare utilizând resursele umane şi materiale de care a dispus. În acest mod se asigură pentru comunitatea locală sprijinul informaţional – fundament pentru toate persoanele care studiază, citesc, se informează sau petrec timpul liber la bibliotecă.