Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

SERVICIUL ÎMPRUMUT CARTE PENTRU ADULȚI

Organizat pe criteriul sistematico-alfabetic fondul secţiei este structurat în aşa fel încât să asigure o cât mai mare accesibilitate la raftul liber.

Servicii oferite:
  • Împrumut la domiciliu (cu posibilitatea prelungirii prin telefon sau e-mail a termenului de restituire);
  • Consultare a publicaţiilor în sala de lectură;
  • Împrumut interbibliotecar;
  • Rezervări de carte, inclusiv online;
  • Informaţii şi bibliografii tematice;

Oferă informaţii şi asistenţă de specialitate, îndrumă cititorii în acoperirea bibliografică a temelor studiate şi face recomandări de lectură;organizarea unor activităţi cultural-educative la cerere, în colaborare cu oamenii de cultură din judeţ şi din ţară.