Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

SERVICIUL ÎMPRUMUT CARTE PENTRU COPII

Se adresează în special utilizatorilor preşcolari şi şcolari din ciclul gimnazial, dar şi personalului didactic.

Colecţiile formate din unităţi de bibliotecă diverse (dicţionare, enciclopedii, culegeri de texte literare şi gramaticale, culegeri de probleme, antologii, bibliografie şcolară, lecturi pentru timpul liber, periodice) sunt organizate sistematico-alfabetic, asigurându-se şi accesul liber la raft.

Periodic sunt organizate diverse manifestări culturale: expoziţii de carte, de desene, concursuri tematice, întâlniri cu scriitorii.