Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

SERVICIUL INFORMATIZARE

Asigură analiza, funcţionarea şi exploatarea echipamentelor reţelei de calculatoare a bibliotecii;

Gestionează şi întreţine programul TLIB pentru crearea şi dezvoltarea bazei de date informatizate a bibliotecii şi pentru accesul publicului la informaţii;

Se ocupă de copierea de documente, tehnoredactarea şi multiplicarea lucrărilor bibliografice şi de specialitate editate de colectivul bibliotecii;

Proiectează şi dezvoltă aplicaţii necesare diferitelor servicii;

Întocmeşte şi actualizează site-ul şi blogul bibliotecii.