Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

SERVICIUL MULTICULTURAL

Biblioteca oferă cititorilor cărţi în limbi străine atat în regim de sală de lectură: dicţionare, enciclopedii, tratate, albume, atlase în diferite limbi (germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă, maghiară, rusă) cât și pentru împrumut la domiciliu: cărţi pentru învaţarea limbilor; gramatici, lucrări de lingvistică, ghiduri de conversaţie; literatură beletristică; literatură nonbeletristică (filozofie, religie, stiinţe sociale, politică, economie, drept, stiinţe naturale, stiinţe exacte, medicină, tehnică, geografie).