Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

SALA DE LECTURĂ

Oferă spre consultare colecţii de factură enciclopedică;

Deţine un bogat fond de referinţă: enciclopedii, dicţionare, atlase, istorii, tratate, precum şi lucrări deosebit de valoroase;

Dispune de un fond consistent de publicaţii de referinţă în limba română şi în limbi străine (germană, engleză, franceză);

Oferă informaţii şi asistenţă de specialitate, îndrumă cititorii, oferă servicii de rezervare a publicaţiilor şi împrumut interbibliotecar;

Oferă informaţii legislative prin colecţiile Monitorul Oficial (Partea I), Legi şi Decrete, Hotărâri ale Guvernului şi, mai ales, prin programul informatic LEX EXPERT – prin care putem oferi în format electronic (pe CD, dischetă, stick, e-mail) acte normative actualizate la zi;

Pune la dispoziţie în acces liber colecţiile curente de publicaţii periodice;

Oferă spre consultare anual aproximativ 20 de abonamente la publicaţiile periodice româneşti şi străine: ROMÂNIA LIBERĂ, JURNALUL NAŢIONAL, ADEVĂRUL, COTIDIANUL, UNIREA, INFORMAŢIA DE ALBA, CREDINŢA STRĂBUNĂ, SEBEŞUL, TRIBUNA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ROMÂNIA LITERARĂ, CONTEMPORANUL, FORMULA AS, NATIONAL GEOGRAPHIC, MAGAZIN ISTORIC, TRANSILVANIA, DACO-ROMANIA, READER’S DIGEST, DER UNTERWALD, MONITORUL OFICIAL (PARTEA I 1993-2006), TERRA, DOXI