Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

SERVICII ŞI FACILITĂŢI OFERITE

Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş, bibliotecă publică de stat cu profil enciclopedic, asigură următoarele servicii pentru public:

 • Înscrierea la bibliotecă;
 • Îndrumarea şi consultarea cataloagelor şi a bazelor de date existente;
 • Accesul liber la informaţii de interes comunitar;
 • Sală cu acces liber la raft pentru împrumutul de documente, studiu şi lectură pe loc;
 • Acces la cataloagele tradiţionale;
 • Prelungirea termenului de împrumut prin e-mail şi telefon;
 • Program constant pe tot parcursul anului;
 • Oferirea de informaţii bibliografice;
 • Bibliografia şcolară;
 • Împrumutul la domiciliu al colecţiilor uzuale;
 • Împrumutul colecţiilor de bază pentru studiu, sala de lectură;
 • Împrumutul publicaţiilor periodice (ziare, reviste) pentru studiu în sala de lectură;
 • Rezervarea, la cerere, a unor cărţi indisponibile la momentul solicitării;
 • Împrumut interbibliotecar;
 • Consultarea programului legislativ LexExpert;
 • Informaţii privind colecţiile şi serviciile bibliotecii;
 • Xerocopierea documentelor;
 • Colaborarea la programe de educaţie permanentă;
 • Lista noilor achiziţii;
 • Informaţii cu caracter general despre acces, colecţii sau de interes local;
 • Servicii noi, specifice mediului virtual: referinţe prin e-mail, legături utile, baze de date etc.;
 • Participarea la evenimente culturale şi istorice (lansări de carte, concursuri, videoproiecţii, dezbateri, sesiuni de comunicare, expoziţii, audiţii, ş.a.m.d.);