Casa de cultură „Lucian Blaga”, Sebeș

Istoric

Casa de cultura s-a dat în folosinţa oraşului Sebeş în anul 1961, iar din 1997 este parte a Centrului Cultural „Lucian Blaga”.

Misiune

Obiectul de activitate al casei de cultură este foarte diversificat, iar dintre principalele activităţi organizate trebuie amintite: organizarea de activităţi culturale care să pună în valoare creaţia literară şi filozofică a lui Lucian Blaga; conservarea şi valorificarea patrimoniului material şi imaterial, folcloric, existent şi organizarea de activităţi culturale şi de divertisment pentru delectarea publicului

În cadrul oferit de Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea Ansamblul folcloric „Felician Fărcaşiu”, parte a centrului cultural. Acesta este format din instrumentişti şi interpreţi de valoare şi promovează prin activitatea sa folclorul din zona Sebeşului.

Se organizează cursuri, unele la solicitarea publicului, de: canto popular, pian, chitară şi dans sportiv.