Anunțuri - Centrul Clultural „Lucian Blaga” din‌ Sebeș

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Achiziționarea de servicii pentru ORGANIZAREA MANIFESTATIEI „ZILELE MUZICALE CARL FILTSCH”
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Achiziționarea de servicii pentru ORGANIZAREA MANIFESTATIEI „ZILELE MUZICALE CARL FILTSCH”
2018-05-22
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Achiziționarea de servicii pentru organizarea evenimentului: „NOAPTEA MUZEELOR”
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Achiziționarea de servicii pentru organizarea evenimentului: „NOAPTEA MUZEELOR”
2018-05-14
Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant - personal contractual
Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant - personal contractual
2018-04-26
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Achiziționarea de servicii pentru ORGANIZAREA FESTIVALUL INTERNATIONAL "LUCIAN BLAGA" Editia a XXXVIII-a 8 -13 MAI 2018
Achiziționarea de servicii pentru ORGANIZAREA FESTIVALUL INTERNATIONAL "LUCIAN BLAGA" Editia a XXXVIII-a 8 -13 MAI 2018
2018-04-25
FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU PENTRU LICEENI "RADU STANCA"
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU PENTRU LICEENI "RADU STANCA"
2018-04-13
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE TULBURAREA APELOR
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE TULBURAREA APELOR
2018-04-04
CONCURSULUI NAȚIONAL DE DANS SPORTIV – CUPA MULBACH Ediția a IV-a 14 aprilie 2018
CONCURSULUI NAȚIONAL DE DANS SPORTIV – CUPA MULBACH Ediția a IV-a 14 aprilie 2018
2018-04-04
Anunț suspendare concurs recrutare
Centrul Cultural Lucian Blaga Sebeg anunta suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadd nedeterminatd a unui post vacant -personal contractual: Inspector de specialitate gradul I superior - personal contractual, perioadd nedeterminatd, Serviciul contabilitate, buget, salarizare, personal, achizi!ii, administrativ, gestiune, in conformitate cu prevederile art,37 alin, 1 gi alin.2 din HotdrArea Guvernului nr.28612011' procedura va fi reluatd gi fdcuta publici conform prevederilor HotdrArii Guvernului nr' 286120
2018-03-28
CONCERT DE MUZICA RELIGIOASA PRILEJUIT DE SARBATORILE PASCALE
Achiziționarea de servicii de organizare evenimente pentru „CONCERT DE MUZICA RELIGIOASA PRILEJUIT DE SARBATORILE PASCALE”
2018-03-26
Concurs - Inspector de specialitate gradul I
Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant - personal contractual - Inspector de specialitate gradul I
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș
2018
Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se află în dezbatere publică, timp de 30 de zile, perioadă în care suntem deschiși la sugestii și completări
26 ianuarie-26 februarie
Excelența în afaceri, ediția a II-a, 2017
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „Excelența în afaceri”, ediția a II-a, cod CPV 79952000- 2 Servicii pentru evenimente, 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2), 79960000-1 Servicii de fotografie şi servicii conexe (Rev.2), 55520000–1 Servicii de catering (Rev.2), 39294100–0 Produse informative şi de promovare (Rev.2).
21 decembrie
Concert de colinde 2017
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „Concert de colinde”, cod CPV 79952000- 2 Servicii pentru evenimente, 79952100-3 Servicii organizare de evenimente culturale (Rev.2), 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2).
19 decembrie
Târg de Crăciun, ediția a II-a, 6-30 decembrie 2017
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „Târg de Crăciun”, ediția a II-a, 6-30 decembrie 2017: 79952000–2 Servicii pentru evenimente (Rev.2); 79952100-3 Servicii organizare de evenimente culturale (Rev.2); 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2); 79950000-8 Servicii de organizare de expozitii, targuri si de congrese (Rev.2); 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2); 79960000-1 Servicii de fotografie şi servicii conexe (Rev.2); 55300000–3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2); 55520000–1 Servicii de catering (Rev.2); 39294100–0 Produse informative şi de promovare (Rev.2).
6-30 decembrie
„1 Decembrie - Ziua naționala a României”, 30 noiembrie 2017
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „1 Decembrie - Ziua Națională a României” - 79952000–2 Servicii pentru evenimente (Rev.2); 79952100-3 Servicii organizare de evenimente culturale (Rev.2); 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2); 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2); 60172000-4 Închiriere de autobuze şi autocare cu șofer. (Rev.2); 79960000-1 Servicii de fotografie şi servicii conexe (Rev.2); 55110000–4 Servicii de cazare (Rev.2); 55300000–3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2); 55520000–1 Servicii de catering (Rev.2); 39294100–0 Produse informative şi de promovare (Rev.2)
30 noiembrie
Festivalul-concurs Felician Fărcaşiu 2017
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului ”FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „FELICIAN FĂRCAŞIU”, cod CPV 79952000 – 2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), 55110000 – 4 Servicii de cazare (Rev.2), 55300000 – 3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2), 55520000 – 1 Servicii de catering (Rev.2), 92200000-3 Servicii de radio şi de televiziune(Rev.2),64228000-0 Servicii de transmisie de programe de radio şi de televiziune(Rev.2), 92111200-4 Producţie de filme şi de casete video publicitare, de propagandă şi de informare(Rev.2); 79960000-1 Servicii de fotografie şi servicii conexe (Rev.2), 39294100 – 0 Produse informative şi de promovare (Rev.2).
10-12 noiembrie
Ziua mondială a educației, ediția a II-a
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua mondială a educației”, ediţia a II-a, cod CPV 79952000- 2 Servicii pentru evenimente, 55300000 – 3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2), 39294100 – 0 Produse informative şi de promovare (Rev.2), 79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2), 79960000-1 Servicii de fotografie şi servicii conexe (Rev.2).
5 octombrie
O crizantemă pentru vârsta a III-a, ediţia a X-a
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua vârstnicului. O crizantemă pentru vârsta a III-a”, ediţia a X-a, cod CPV 79952000- 2 Servicii pentru evenimente, 55300000 – 3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2), 39294100 – 0 Produse informative şi de promovare (Rev.2), 79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2), 79960000-1 Servicii de fotografie şi servicii conexe (Rev.2).
3 octombrie
Retromobil vine în orașul tău!
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „Retromobil vine în orașul tău!", cod CPV 79952000- 2 Servicii pentru evenimente, 79950000-8 Servicii de organizare de expozitii, targuri si de congrese(Rev.2), 55110000-4 - Servicii de cazare (Rev.2), 55300000 – 3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2), 60172000 – 4 - Închiriere de autobuze şi autocare cu șofer. (Rev.2), 39294100 – 0 Produse informative şi de promovare (Rev.2), 79341000-6 Servicii de publicitate(Rev.2), 79822500-7 Servicii de proiectare grafica(Rev.2), 79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2).
15-17 septembrie
Jubileul înfrățirii cu localitatea Budingen Germania
2017
Achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului „Jubileul înfrățirii cu localitatea Budingen Germania", cod CPV 79952000- 2 Servicii pentru evenimente, Servicii de cazare (Rev.2), 55300000 – 3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2), 55520000 – 1 Servicii de catering (Rev.2), 60172000 – 4 - Închiriere de autobuze şi autocare cu șofer. (Rev.2), 39294100 – 0 Produse informative şi de promovare (Rev.2), 79960000 - 1 - Servicii de fotografie şi servicii conexe.
6-10 septembrie