Calendarul‌ evenimentelor‌ culturale‌ din‌ Sebeș

Între sacru şi profan. Repertorierea și digitizarea troițelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari de pe Valea și din Munții Sebeșului

12 iunie-15 noiembrie 2018, Sebeș, Șugag

eveniment-Între sacru şi profan. Repertorierea și digitizarea troițelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari de pe Valea și din Munții Sebeșului"Între sacru şi profan. Repertorierea și digitizarea troițelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari de pe Valea și din Munții Sebeșului" este un proiect cultural implementat de Centrul Cultural "Lucian Balga" Sebeș, prin Muzeul Municipal ”Ioan Raica”, care se va desfășura între 12 iunie și 15 noiembrie 2018


ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN. REPERTORIEREA ȘI DIGITIZAREA TROIȚELOR ȘI A
CIMITIRELOR CU STÂLPI FUNERARI DE PE VALEA ȘI DIN MUNȚII SEBEȘULUIÎntre sacru şi profan. Repertorierea și digitizarea troițelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari de pe Valea și din Munții Sebeșului este proiectul cultural câştigat de Muzeul Municipal „Ioan Raica”, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş (nr. contractului Nr. P1610/ 12 iunie 2018), în urma competiţiei de proiecte lansate de Administraţia Fondului Cultural Naţional în primăvara acestui an. Valoarea totală a finanţării proiectului este de 38.550 lei, din care 28.912 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă a Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN), iar diferenţa de 9.638 lei este asigurată de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş – 5.783 lei – şi Municipiul Sebeş – 1.855 lei şi Primăria Comunei Şugag – 2000 lei.

Prezentul proiect își propune aducerea în atenția publicului larg a unui patrimoniu valoros, de cele mai multe ori ignorat, şi care datorită perisabilităţii materialelor din care este confecţionat, se degradează constant, riscând chiar să dispară. Este vorba de troiţele şi de stâlpii funerari din cimitirele aflate în cătunele izolate din Munții Sebeșului. Cele mai multe dintre troiţele aflate în atenţia noastră, conservă o pictură realizată de iconari din centrul de la Laz, şi pot fi datate în secolul al XIX şi în prima jumătate a veacului următor. Stâlpii funerari reprezintă expresia unei manifestări spirituale unice la nivelul ţării, pe cale de dispariţie, iar cei care se mai păstrează datează din prima jumătate a secolului XX.

Proiectul este structurat pe patru activități principale:
1. Repertorierea şi cartografierea tuturor troiţelor şi a cimitirelor cu stâlpi funerari din zona aflată în atenţia noastră. Acest demers va implica întocmirea câte unei fişe analitice de evidenţă pentru fiecare obiectiv în parte, document care va cuprinde localizarea, descrierea, datarea, starea de conservare şi alte date tehnice. Informaţiile cuprinse în fişe vor fi completate cu o documentaţie grafică alcătuită din planuri de situaţie, fotografii şi desene la scară.
2. Digitizarea fiecărui obiectiv. Acest demers va implica realizarea de modele tridimensionale ale troiţelor şi stâlpilor funerari, iar în cazul cimitirelor, panorame 360o şi fotografii aeriene, care să permită vizualizarea acestora integrată în peisajul cultural specific zonei în discuţie.
3. Promovarea în rândul localnicilor a acestui patrimoniu, care din păcate nu este recunoscut ca atare şi nu se bucură de protecţia oferită de legislaţia din domeniul patrimoniului cultural. În acest sens, vor fi organizate expoziţii itinerante, conferinţe în şcolile din zonă, se vor distribui pliante localnicilor, toate în scopul conştientizării valorii artistice şi documentare a acestor monumente.
4. Valorificarea rezultatelor proiectului. Într-o primă fază, se vor publica online, pe o pagină web dedicată proiectului (care va avea şi o versiune în limba engleză), toate obiectivele digitizate, astfel încât aceste „monumente” să poată fi cunoscute şi de către publicul larg. În completare, se va edita şi publica un repertoriu tipărit care va cuprinde, pe lângă documentaţia grafică, toate informaţiile dobândite pe parcursul derulării proiectului.

Pe lângă aducerea în atenţia publicului a acestui patrimoniu, proiectul va consemna o stare de fapt existentă şi, totodată, poate fi punctul de plecare pentru o viitoare acţiune de includere a unora dintre obiective în lista monumentelor, precum şi pentru restaurarea sau conservarea lor.

Proiectul este implementat de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Institutul de cercetări socio-umane Sibiu şi Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, instituţii de unde provin membrii echipei proiectului:
Prof univ. dr. Ilie Moise, dr. Radu Totoianu - responsabil implementare proiect, dr. Călin Anghel - responsabil implementare proiect, dr. Ionuţ Codrea, dr. Călin Șuteu, Alin Tomuş şi Mihai Ștefan.


Notă:
„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”.