COLECȚIA DE ARHEOLOGIE

Colecţia de arheologie  a Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş prezintă istoria comunităţilor umane din zona Sebeşului din preistorie şi până în zorii Evului Mediu. Epoca neolitică este ilustrată prin obiecte aparţinând purtătorilor culturilor Precriş, Vinča-Turdaş şi Petreşti.

Cele mai multe artefacte datând din neolitic provin din așezarea de la Limba-Oarda
de Jos (jud. Alba). Descoperit în anul 1944, cercetat succesiv de arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (1945-1978), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (1995-2001) și Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș (2012-2020, în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), situl se află la 2 km spre sud de municipiul Alba Iulia, pe malul stâng al Mureșului, pe o terasă înaltă, deosebit prielnică habitatului uman. Campaniile din 2016-2017 au prilejuit cercetări preventive de amploare (peste 35.000 mp), ocazionate de construirea autostrăzii Sebeș-Turda, care au dus la descoperirea multor date și informații legate de organizarea internă a așezărilor neolitice, de tipul de subzistență, de nivelul tehnologic și de universul spiritual al comunităților care au locuit aici vreme de mai multe generații. Au fost cercetate peste 800 de complexe, care au oferit o cantitate remarcabilă de artefacte și de contexte, aflate în curs  de valorificare științifică și muzeală. Un caz aparte este reprezentat de artefactele care fac trimitere la viața spirituală a acestor comunități, fiind descoperite peste 400 de statuete din ceramică și alabastru („idoli”), cu forme și decoruri spectaculoase.

Limba-Bordane - o parte a aşezării de la Limba-Oarda de Jos, în timpul campaniei din 2016

Perioada de tranziţie la epoca bronzului este reprezentată de cultura Coţofeni, bine ilustrată cu obiectele descoperite în aşezări din apropierea Sebeşului, ca cea de la Râpa Roşie. Epoca bronzului este documentată cu artefacte aparţinând purtătorilor culturilor Wietenberg, Noua şi Gava. Din această perioadă datează câteva piese foarte valoroase ca: sceptrul din os descoperit la Lancrăm, spada din bronz de tip Sebeş, un ac cu cap discoidal, descoperit în aşezarea de la Podul Pripocului şi numeroase unelte şi arme din bronz. Perioada dacică este bine documentată şi ilustrată de unelte şi arme din fier şi de ceramică descoperite la cetatea de la Căpâlna şi în aşezarea de la Glod-Lancrăm. Şi perioada romană este bine ilustrată prin piese ce provin de la Apulum şi din alte puncte din apropiere, cum ar fi villa rustica de la Răhău. De asemenea, există şi numeroase vestigii din perioada migraţiilor şi a Evului Mediu timpuriu.

O parte a artefactelor care alcătuiesc colecţia de arheologie a fost digitizată sau se află în curs de digitizare.

© 2020 Toate drepturile rezervate

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window