COLECȚIA DE ISTORIE

Istoria oraşului. Sebeșul a fost fondat de colonişti saşi în secolul al XII-lea, fiind atestat, cu numele Malembach, la 22 februarie 1245, într-un document emis la Lyon de papa Inocentiu al IV-lea (1243-1245). Acesta îi permitea lui Teodoric, preot în Sebeş la acea dată, să strângă şi veniturile altor parohii, a sa fiind grav afectată de atacul tătarilor.

Innocentius episcopus…dilecto filio Theodorico plebano de Malembach canonico Cibiniensi Ultransilvaniae diocesis salutem…Cum beneficia, quae in partibus Ungariae obtines, per Tartarorum rabiem sint destructa, et nihil aut modium percipias ex eisdem, nos devotionis tuae precibus inclinati, ut praeter eadem beneficia aliud, etiamsi, si tibi canonice offeratur, ac una cum eis retinere libere non obstante constitutione generalis concilii valeas, auctoritate tibi praesentium indulgemus. Nulli ergo…nostrae concessionis…Si quis autem …Datum  Lugduni, VIII Kalendis Martii, anno secundo.

„Inocentiu episcopul etc. iubitului fiu Theodoric preot în Malembach şi canonic de Sibiu in dieceza transilvană, mântuire etc. Deoarece veniturile pe care le ai în părţile Ungariei au fost nimicite de furia Tătarilor şi nimic sau foarte puţin aduni din ele, noi, binevoitori cucernicelor tale rugăminţi, prin puterea celor de faţă îţi îngăduim ca pe lângă veniturile pe care le ai, să poţi primi în chip legiuit şi altul chiar dacă ar fi o parohie dacă ţi se îmbie potrivit canoanelor şi să poţi păstra liber împreună cu ele fără împotrivirea decretului conciliului general…Nimănui deci…Iar dacă cineva…Dat la Lyon, în a opta zi înainte de calendele lui Martie, în anul al doilea”.

În muzeu se păstrează paloşul de călău al oraşului. Execuţiile publice aveau loc în Piaţa Mare a oraşului.

Alături de exponatele relevante pentru istoria evenimenţială sunt expuse şi altele care ajută vizitatorul să poată reconstitui momente din viaţa de zi cu zi a sebeşenilor: o mică colecţie de ceasuri, vase din cositor, ceramică, porţelan, faianţă şi sticlă, ustensile şi recipiente de farmacie şi o spectaculoasă colecţie de pipe confecţionate din faianţă, corn sau porţelan, elegant decorate.

O parte a artefactelor care alcătuiesc colecţia de Istorie a fost digitizată sau se află în curs de digitizare.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window