COLECȚIILE MUZEULUI

Pornind de la definiţia muzeului, şi în primul rând de la cele trei funcţii ale acestuia: constituirea și dezvoltarea colecţiilor, conservarea şi valorificarea lor în beneficiul publicului, obiectivele şi activitatea Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş se încadrează de aproape 70 de ani în aceste coordonate. Obiectivele muzeului sunt în concordanţă cu funcţiile amintite: îmbogăţirea continuă a colecţiilor, conservarea şi valorificarea bunurilor culturale din alcătuirea acestora. Însă cel mai important este că toate aceste bunuri de patrimoniu sunt făcute cunoscute publicului cu prilejul organizării expoziţiilor tematice si a manifestărilor culturale şi ştiinţifice.

Înfiinţat încă din anul 1951, muzeul din Sebeş şi-a îmbogăţit treptat patrimoniul, prin achiziţii, donaţii şi cercetări de teren, deţinând în prezent peste 20000 de bunuri culturale grupate pe domenii: arheologie, istorie, numismatică, etnografie, artă plastică, documente şi carte veche şi ştiinţele naturii, cu piese valoroase, între care amintim aici doar tablourile pictorului Sava Henţia şi colecţia de etnografie africană a lui Franz Binder.

© 2020 Toate drepturile rezervate

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window