ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN. REPERTORIEREA ŞI DIGITIZAREA TROIŢELOR ŞI A CIMITIRELOR CU STÂLPI FUNERARI DE PE VALEA ŞI DIN MUNŢII SEBEŞULUI

Este vorba de un proiect cultural câştigat de Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş (nr. contractului Nr. P1610 / 12 iunie 2018), în urma competiţiei de proiecte lansate de Administraţia Fondului Cultural Naţional în primăvara anului 2018.

Prin implementarea acestui proiect instituţia organizatoare, împreună cu cel partenere, şi-au propus să aducă în atenția publicului larg un patrimoniu valoros, de cele mai multe ori ignorat şi care, datorită perisabilităţii materialelor din care este confecţionat, se degradează constant, riscând chiar să dispară. Este vorba de troiţele şi de stâlpii funerari din cimitirele aflate în cătunele izolate din Munții Sebeşului. Cele mai multe dintre troiţele aflate în atenţia noastră conservă o pictură realizată de zugravi din centrul de iconari de la Laz şi pot fi datate în secolele XIX şi XX. Stâlpii funerari reprezintă expresia unei manifestări spirituale unice la nivelul ţării, pe cale de dispariţie, iar cei care se mai păstrează datează, majoritatea, din secolul XX, acestora adăugându-li-se unii de dată mai recentă.

      Proiectul cultural a fost structurat pe patru activități principale:

  1. Repertorierea şi cartografierea tuturor troiţelor şi a cimitirelor cu stâlpi funerari din zona aflată în atenţia noastră. Acest demers a constat în întocmirea câte unei fişe analitice de evidenţă pentru fiecare obiectiv în parte, document care cuprinde localizarea, descrierea, datarea, starea de conservare şi alte date tehnice. Informaţiile cuprinse în fişe au fost completate cu o documentaţie grafică alcătuită din planuri de situaţie, fotografii şi desene la scară.
  2. Digitizarea fiecărui obiectiv. Acest demers a implicat, pe lângă fotografierea fiecărui obiectiv în parte, realizarea de modele tridimensionale ale unor troiţe şi stâlpilor funerari, iar în cazul cimitirelor, s-au realizat panorame 360o şi fotografii aeriene, care să permită vizualizarea acestora integrată în peisajul cultural specific zonei în discuţie.
  3. Promovarea în rândul localnicilor a acestui patrimoniu care, din păcate, nu este recunoscut ca atare şi nu se bucură de protecţia oferită de legislaţia din domeniul patrimoniului cultural. În acest sens, au fost organizate expoziţii itinerante, conferinţe în şcolile din zonă, ocazie cu care s-au distribuit localnicilor pliante, toate în scopul conştientizării valorii artistice şi documentare a acestor monumente.
  4. Valorificarea rezultatelor proiectului. Într-o primă fază, s-au publicat online, pe o pagină web dedicată proiectului, toate obiectivele digitizate, astfel încât aceste „monumente” să poată fi cunoscute şi de către publicul larg. În completare, s-a editat prezentul repertoriu care cuprinde, pe lângă documentaţia grafică, toate informaţiile dobândite pe parcursul derulării proiectului.

     Pe lângă aducerea în atenţia publicului larg a acestui patrimoniu, rezultatele proiectului au relevat o stare de fapt existentă şi, totodată, acestea se constituie într-un punct de plecare pentru o viitoare acţiune de includere a unora dintre obiective în lista monumentelor, precum şi pentru restaurarea sau conservarea lor.

     Proiectul a fost implementat de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu şi Muzeul Civilizației Dacice şi Romane Deva, instituţii de unde provin membrii echipei proiectului: prof univ. dr. Ilie Moise, dr. Radu Totoianu – responsabil implementare proiect, dr. Călin Anghel – responsabil implementare proiect, dr. Ionuţ Codrea, dr. Călin Şuteu, Alin Tomuş şi Mihai Ştefan.

     Valoarea totală a finanţării proiectului a fost de 38.550 lei, din care 28.912 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă a Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN), iar diferenţa de 9.638 lei a fost asigurată de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş – 5.783 lei –, Municipiul Sebeş – 1.855 lei şi Primăria Comunei Şugag – 2000 lei.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window