Istoricul muzeului

     Apariţia muzeului sebeşean a fost o consecinţă logică a unei situaţii existente: istorie bogată, tradiţii îndelungate şi de o diversitate copleşitoare şi existenţa unor interesante colecţii. Mai era nevoie de vizionarismul unui intelectual, pasionat de istoria orașului, dublat de un spirit practic, având sprijinul concetăţenilor şi înţelegerea decidenţilor locali. La Sebeş, acesta a fost învăţătorul Ioan Raica.

      Ideea înfiinţării unei astfel de instituţii de cultură s-a vehiculat chiar din anul 1950, dar demersul oficial s-a realizat la 30 ianuarie 1951 când Comitetul Executiv al Sfatului Popular Sibiu, Secţiunea Culturală, trimitea o adresă Comitetului pentru Aşezăminte Culturale din RPR, prin care solicita înfiinţarea Muzeului Raional din Sebeş. Răspunsul afirmativ a venit la 21 martie 1951.

     Colecţiile formate pe parcursul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea au stat la baza formării patrimoniului muzeal, care a început să se organizeze din anul 1951, an când s-a început şi constituit un muzeu, care în perioada 1951-1953 a funcţionat în vechea clădire a CEC-ului (în prezent, demolată) dispunând de trei camere. Abia în anul 1953 muzeul a fost mutat în clădirea monument istoric – Casa Zápolya.

     La 7 noiembrie 1956 muzeul şi-a deschis oficial porţile pentru vizitatori şi a funcţionat sub numele de Muzeul Raional Sebeş, Muzeul Mixt Sebeş şi Muzeul Orăşenesc Sebeş, până în septembrie 2001, când a primit numele ctitorului său Ioan Raica, devenind Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş.

     Primele exponate care au stat la baza constituirii colecţiilor au fost obiectele muzeale primite de la Şcoala Germană (Colecţia Franz Binder) şi de la Biserica Evanghelică CA, iar mai apoi materialul arheologic primit de la şantierele de la Căpâlna, Petreşti, Câlnic, Tărtăria şi care erau deţinute de Muzeul Regional Alba Iulia, de la care primeşte şi colecţiile lui Karl Haldenwang şi Ion Raica.

    Activitatea muzeului este marcată de venirea lui Ion Berciu în anul 1956, în calitate de director (pentru doi ani). Acesta diversifică sfera preocupărilor: cercetare pe teren, publicarea unor studii de istorie locală, conservarea şi apărarea monumentelor, organizarea de conferinţe, îmbogăţirea colecţiilor prin donaţii, schimburi, achiziţii şi participarea la săpături arheologice la care instituţia a contribuit cu fonduri şi specialişti.

    Colecţiile muzeului sunt adăpostite de Casa Zápolya sau Königshaus (Casa regească), monument istoric ridicat la sfârşitul secolului al XV-lea şi care a fost martorul multor evenimente politice ale vremurilor, aici murind Ioan Zápolya în 1540.

   Treptat, muzeul şi-a îmbogăţit patrimoniul, prin achiziţii, donaţii şi cercetări de teren, acesta deţinând în prezent peste 20000 de bunuri culturale grupate pe domenii: arheologie, istorie, numismatică, etnografie, artă plastică, documente şi carte veche şi ştiinţele naturii, cu piese valoroase între care amintim aici doar tablourile pictorului Sava Henţia şi colecţia de etnografie africană a lui Franz Binder.

     Începând cu anul 2009, muzeul editează două publicaţii: anuarul Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis şi seria Bibliotheca Musei Sabesiensis.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window