LA MUZEU ȘI LA ȘCOALĂ. CURSURI ALTERNATIVE DE ISTORIE NATURALĂ

Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național – nr. contract P0135/5.02.2020

În toamna anului 2019, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica”, a câştigat, în urma competiţiei de proiecte I/2020, aria Patrimoniu Cultural Material, lansate de Administraţia Fondului Cultural Naţional, o finaţare, în valoare de 70.000 lei, pentru implementarea proiectului La muzeu și la școală. Cursuri alternative de Istorie Naturală, sumă care reprezintă  43,67% din bugetul preconizat la 160.290 de lei.

Activităţile proiectului  se vor derula în perioada cuprinsă între 15 ianuarie şi 15 noiembrie 2020 şi vor avea drept finalitate o mai bună valorificare a colecţiei de Ştiinţele Naturii atât prin reorganizarea expoziției de bază și folosirea în acest sens a unor metode și tehnologii noi de expunere și de informare a publicului vizitator, cât și prin promovarea acestuia prin itinerarea unei expoziții temporare la școlile din oraș și prezentarea de informații privind ecologia și etologia speciilor expuse.

Colecția de Științele Naturii a Muzeului Municipal „Ioan Raica” prezintă o parte din bogăția naturală a zonei Sebeșului, oferind publicului vizitator, iubitor de natură, interesante exponate de floră, faună, paleontologie şi mineralogie. Cu toate că debutul a fost modest, primele piese fiind inventariate în august 1957, colecția cuprinde astăzi 4400 de piese a căror valoare a crescut grație anilor care au trecut peste ele, unele specii dispărând, iar altele devenind tot mai rare. În spațiul destinat vizitatorilor este organizată expoziția permanentă, reprezentând fauna regiunii, fiind prezentate exponate din domeniul zoologiei și paleontologiei. Expoziția este concepută cu scopul de a familiariza elevii cu sistematica zoologică. Sebeșul este o zonă foarte bogată în puncte fosilifere, în colecția muzeului regăsindu-se fragmente de trunchiuri de copaci pietrificați, o măsea şi fragmente din osul femural al unui mamut, coarne de bour și maxilare de cerb gigant. Din grupa nevertebratelor menționăm moluștele (melci și scoici), iar din grupa vertebratelor: pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere. Pe teritoriul Sebeșului există o mare varietate de păsări care pot fi admirate în expoziția de Științele Naturii: păsări răpitoare de noapte (bufnița, huhurezul, cucuveaua etc.) și de zi (uliul găinilor, șorecarul, uliul păsărelelor, eretele etc.), migratoare (rândunica, lăstunul, cucul, etc), exemplare comune sau rare (pupăza, ciocănitoarea, coțofana, prepelița, cocoșul de munte etc.). Expoziția cuprinde și câteva specii de păsări caracteristice și Deltei Dunării (gârlița mare, lișița, stârcul purpuriu etc.). Mamiferele sunt reprezentate de rozătoare, erbivore și carnivore (hârciogul, hermelina, veverița, pisica sălbatică, râsul, vulpea etc.).

Prin implementarea proiectului cultural La muzeu și la școală. Cursuri alternative de Istorie Naturală, ne propunem aducerea în atenția publicului a acestei colecții, insuficient promovată și valorificată. De asemenea, ne dorim modernizarea atât a spațiului de expunere, cât mai ales a tehnicilor de etalare, făcându-se apel la reconstituiri ale habitatului natural al viețuitoarelor expuse, sub forma dioramelor, precum și la mijloace multimedia moderne, care să completeze ambientul sugerat prin amenajările amintite anterior.

Proiectul este structurat pe patru activități principale:

  1. Prima activitate pe care ne-o propunem este reorganizarea și modernizarea expoziției de Istorie Naturală a muzeului, care să conducă la o mai bună vizibilitate a acestui tip de patrimoniu, precum și la atragerea publicului la muzeu, în special a celui tânăr. Totodată, prin restaurarea și conservarea specimenelor de Științele Naturii, proiectul contribuie la o mai bună conservare și promovare a patrimoniului cultural național mobil.
  2. Executarea de diorame care vor reproduce fidel habitatul natural al speciilor expuse, tehnică de etalare completată de efecte audio și video.
  3. Promovarea în rândul elevilor școlilor din municipiul Sebeș a colecției de Istorie Naturală a muzeului, precum și a mediului din care provin exemplarele naturalizate prezentate, insistându-se asupra biodiversității ecosistemelor specifice zonei. În acest sens, vor fi organizate expoziții itinerante, urmate de conferințe în școlile din municipiu, concursuri, ateliere de lucru şi se vor distribui pliante elevilor, toate în scopul conștientizării diversității și fragilității ecosistemelor, ce sunt afectate, tot mai frecvent, de dezvoltarea urbană, fenomen ce amenință cu dispariția numeroase specii.
  4. Realizarea unui catalog de colecție, în condiții grafice de excepție, ce va prezenta exemplarele de Științele Naturii aflate în patrimoniul instituției noastre.
  5. Vernisajul expoziției, urmat de o seară muzeală dedicată în special publicului tânăr, axată pe cunoașterea mediului înconjurător și a viețuitoarelor sale.

Pe lângă aducerea în atenția publicului a acestui tip de patrimoniu, proiectul va contribui la o mai bună cunoaștere a viețuitoarelor specifice zonei Sebeșului, a habitatului acestora, precum și a factorilor care le amenință existența. Mai mult, se dorește o mai bună conlucrare între muzeu și școală, o strângere a legăturilor dintre cele două instituții, iar prin patrimoniul pe care îl deține, muzeul dorește să ofere ocazia profesorilor și elevilor să desfășoare cursuri de Istorie Naturală într-un alt mediu, diferit de cel al sălii clasice, care să transforme activitățile didactice în unele neconvenționale și să favorizeze asimilarea mai facilă a informațiilor transmise, precum și o mai bună înțelegere a acestora.

Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud, Muzeul Municipal Mediaș, Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul German Sebeș, Liceul cu program sportiv Sebeș, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș, Școala Gimnazială Petrești și Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș.

Echipa proiectului are următoarea componenţă: dr. Călin Anghel, dr. Radu Totoianu – responsabili cu implementarea proiectului, dr. Sergiu Török, Florin Toncean, Ramona Mărginean, Aurica Negru şi Alin Tomuș.

O parte a pieselor din colecție a fost digitizată, atât prin fotografiere, cât și prin scanare 3D, modelele rezultate  fiind postate pe platforma https://sketchfab.com. O seșecție a acestora este prezentată și în această pagină.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window