Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Cod ISIL: RO-AB-0211-MMIR

Înfiinţat încă din anul 1951, muzeul din Sebeş şi-a îmbogăţit treptat patrimoniul, prin achiziţii, donaţii şi cercetări de teren, deţinând în prezent peste 20.000 de bunuri culturale grupate pe domenii: arheologie, istorie, numismatică, etnografie, artă plastică, documente şi carte veche şi ştiinţele naturii, cu piese valoroase, între care amintim doar tablourile pictorului Sava Henţia şi colecţia de etnografie africană a lui Franz Binder.

Bunurile care alcătuiesc colecţiile muzeului sunt puse la dispoziţia publicului, în primul rând, prin expoziţia permanentă, care în ultimele două decenii a fost reorganizată la fiecare cinci ani, pentru a aduce periodic un element de noutate în prezentarea istoriei comunităţii locale. De asemenea, piesele păstrate în depozite, sau unele ce aparţin altor muzee, sunt prezentate vizitatorilor prin intermediul expoziţiilor temporare, organizate la sediul propriu sau la  cel al altor instituţii similare din ţară şi din străinătate.

Din 1997 muzeul este arondat Centrului Cultural „Lucian Blaga”, iar în toamna anului 2001 și-a schimbat titulatura în Muzeul Municipal „Ioan Raica”.

Începând cu anul 2009, muzeul organizează anual Sesiunea de Comunicări Știinţifice, Multiculturalitate şi patrimoniu istoric în Transilvania, manifestare care se adresează atât specialiştilor din ţară şi străinătate, cât şi publicului larg. Din același an, muzeul editează anuarul Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, publicație indexată în SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals) şi CITEFACTOR (Directory Indexing of International Research Journals). De asemenea, revista muzeului sebeșean este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) şi inclusă în categoria B.

„Casa Zápolya” sau „Könighaus” (casa regească), la începutul secolului XX

Sediul muzeului se află într-un edificiu, monument de categoria A, numit „Casa Zápolya”. Amplasată în centrul oraşului, lângă Primărie, pe frontul stradal de nord al oraşului, clădirea a fost construită din piatră în secolul al XV-lea și mărită substanţial în secolul imediat următor. La aspectul actual al clădirii concură elemente de structură si decorative, atribuite mai multor stiluri arhitectonice precum: gotic, Renaștere și baroc. În secolul al XV-lea casa era un mic palat, construit în stil gotic, ce a servit, uneori, ca sediu al Dietei Transilvaniei. Aici a murit, la 21 iulie 1540, voievodul, iar mai apoi regele Ungariei, Ioan Zápolya. De acest eveniment se leagă denumirea „Casa Zápolya”, respectiv „Könighaus” (casa regească), atribuită monumentului. Demisolul imobilului se presupune că a fost folosit drept închisoare. 

© 2020 Toate drepturile rezervate

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window