Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Sebeş - 515800, Piața Primăriei, nr. 3,
telefon: +40(0)258735240; fax: +40(0)258732844,
email: muzeu@cclbsebes.ro

Colecţia de arheologie

Colecţia de arheologie prezintă istoria comunităţilor umane din zona Sebeşului din preistorie şi până în zorii Evului Mediu. Epoca neolitică este ilustrată prin obiecte aparţinând purtătorilor culturilor Precriş, Vinča-Turdaş şi Petreşti. Ceramica culturii Petreşti – aşezarea eponimă este parte componentă a municipiului Sebeş – este una de foarte bună calitate şi foarte elegantă, în special cea pictată. Alături de obiectele confecţionate din argilă: vase şi idoli zoomorfi şi antropomorfi, există unelte şi arme realizate din piatră – topoare, din silex şi obsidian – lame, din os şi corn – ace, străpungătoare şi chiar din cupru – topoare.

Perioada de tranziţie la epoca bronzului este reprezentată de cultura Coţofeni, bine ilustrată de obiectele descoperite în aşezări din apropierea Sebeşului, ca cea de la Râpa Roşie. Epoca bronzului este ilustrată cu artefacte aparţinând purtătorilor culturilor Wietenberg, Noua şi Gava. Din această perioadă datează câteva piese foarte valoroase ca: sceptrul din os descoperit la Lancrăm, spada din bronz de tip Sebeş, un ac cu cap discoidal, descoperit în aşezarea de la Podul Pripocului şi numeroase unelte şi arme din bronz.

Perioada dacică este bine documentată şi ilustrată de unelte şi arme din fier şi de ceramică de toate facturile, descoperite la cetatea de la Căpâlna - aflată în lista patrimoniului mondial UNESCO – şi în aşezarea de la Glod-Lancrăm.

Şi din perioada romană este bine ilustrată prin piese ce provin de la Apulum şi din alte puncte din apropiere, cum ar fi vila rustica de la Răhău. Pe lângă obiectele ceramice, există piese din metal, sticlă, piatră, datând din secolele II-II d.Hr, ilustrând viaţa comunităţilor din zonă. În lapidariu există altare votive, monumente funerare, fragmente de construcţii şi statui. De asemenea, există şi numeroase vestigii din perioada migraţiilor şi a evului mediu timpuriu.

Arheologie