Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Sebeş - 515800, Piața Primăriei, nr. 3,
telefon: +40(0)258735240; fax: +40(0)258732844,
email: muzeu@cclbsebes.ro

Colecţia de carte veche şi documente

Reuneşte carte veche atât românească cât şi străină şi documente datând din perioade diferite. Statute ale breslelor, statute ale oraşelor, documente emise de firme în secolul al XIX-lea sau de asociaţii, cum ar fi Andreiana – prima reuniune profesională a meseriaşilor români din Sebeş – sunt câteva dintre documentele care alcătuiesc un fond eterogen şi valoros.

Dintre cele 40 de exemplare de carte veche aflate în colecţia muzeului amintim: Carte de învăţătură, Iaşi, 1643, Noul Testament de la Bălgrad din 1648, Pravoslavnica mărturisire, Buzău, 1691, Chiriacodromion, Bălgrad, 1699, Psaltire, Târgovişte, 1710 (?), Liturghii, Târgovişte, 1713, Ceaslov, Târgovişte, 1715, Triodion, Bucureşti, 1726, Liturghier, Râmnic, 1733, Antologhion, Bucureşti, 1736, Octoih, Bucureşti, 1736, Catavasier, Râmnic, 1750, Strastnic, Blaj, 1753, Catavasier, Blaj, 1762, Psaltire, Râmnic, 1764, Triodion, Blaj, 1771, Îndreptarea păcătosului, Iaşi, 1765, Octoih, Râmnic, 1776, Psaltire, Râmnic, 1779 şi altele.

Cartea străină, în special în limba germană, este mult mai bine reprezentată, dacă ţinem cont şi de faptul că această colecţie s-a constituit în jurul bibliotecii fostului Gimnaziu Evanghelic din Sebeş. Sunt cărţi şi periodice de istorie şi filologie, dicţionare, enciclopedii datând din secolele XIX-XX.

CarteVeche