Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Sebeş - 515800, Piața Primăriei, nr. 3,
telefon: +40(0)258735240; fax: +40(0)258732844,
email: muzeu@cclbsebes.ro

Colecţia de etnografie

Colecţia de etnografie cuprinde obiecte tradiţionale româneşti şi săseşti, costume, podoabe, diverse textile, unelte şi obiecte de uz casnic, reprezentative pentru zona etnografică a Văii Sebeşului. Icoanele pictate pe lemn şi sticlă au fost realizate în diverse centre de iconari din Transilvania, dar cel mai bine reprezentat este cel de la Laz, cu o îndelungată tradiţie. De altfel, muzeul deţine numeroase icoane datând din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, ca: Naşterea Maicii Domnului (1792), Încoronarea Maicii Domnului (1837), Sfântul Sava (1846), Maica Domnului Îndurerată (1882), Prăznicar cu Învierea, Sfânta Treime, Sfântul Nicolae, Sfântul Ilie, Judecata de Apoi. Una dintre cele mai interesante icoane este o reprezentare aparte a Sfintei Treimi, redată sub forma unei persoane cu trei feţe. Muzeul deţine şi un set de mobilier pictat alcătuit din: masă, scaune, dulap, colţar, laviţă şi cuier.

Meşteşugul olăritului este exemplificat prin obiecte ce provin din centrele de la Petreşti, Săsciori, Sibiu şi Ţara Bârsei. Arta crestăturilor în lemn este bine ilustrată prin obiecte diverse ca funcţionalitate şi aspect: furci de tors lâna, prâsnele, linguri, ceşti, căni, instrumente muzicale de suflat, unele dintre cele mai reuşite sunt cele realizate de meşterul Nicolae Cernat din Şugag.

Etnografie