Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Sebeş - 515800, Piața Primăriei, nr. 3,
telefon: +40(0)258735240; fax: +40(0)258732844,
email: muzeu@cclbsebes.ro

Colecţia de istorie

Istoria oraşului, fondat de coloniştii saşi în secolul al XII-lea şi atestat documentar la 11 februarie 1245, este ilustrată de exponate valoroase, care demonstrează importanţa deosebită a Sebeşului în această zonă. În secolul al XIV-lea, oraşul, atestat cu statut de civitas în 1341, era un prosper centru meşteşugăresc şi comercial. Această realitate este demonstrată şi de menţionarea lui într-un document din anul 1376, referitor la reînnoirea statutelor breslelor, alături de Sibiu, Sighişoara şi Orăştie, prilej cu care la Sebeş sunt atestate 19 bresle, cu 25 de branşe.

Activitatea breslelor sebeşene este destul de bine ilustrată prin numeroase obiecte ce au aparţinut acestor organizaţii ale meşteşugarilor care şi-au desfăşurat activitatea aici. Alături de lăzile breslelor rotarilor, croitorilor şi tâmplarilor, în colecţia de istorie a muzeului mai există însemne, table şi vase de ospeţie folosite la mesele festive organizate de acestea la admiterea de noi membri.

În anul 1387 oraşul a primit dreptul de a se înconjura cu ziduri de piatră, dar acestea s-au dovedit ineficiente, în anul 1438 Sebeşul a fost cucerit şi distrus de către turci. În 1463 oraşul avea dreptul de a pronunţa şi executa pedeapsa cu moartea (jus gladii). Un exponat de excepţie al muzeului este paloşul de călău al oraşului, folosit pentru executarea sentinţelor capitale. Execuţiile erau publice şi aveau loc în Piaţa Mare a oraşului. Muzeul deţine şi o mini-colecţie de arme: săbii, iatagane turceşti, baionete, pistoale cu cremene, care ajută vizitatorul să intuiască evoluţia armelor de-a lungul timpului, precum şi diversitatea acestora.

Alături de exponatele relevante pentru istoria politică şi militară, muzeul dispune şi de obiecte deosebite care permit reconstituirea vieţii de zi cu zi a sebeşenilor: o mică colecţie de ceasuri, datând din secolul al XIX-lea şi o spectaculoasă colecţie de pipe confecţionate din faianţă, corn sau porţelan, elegant decorate. De asemenea, muzeul deţine şi alte obiecte care au aparţinut orăşenilor sau chiar patriciatului sebeşean, cum sunt: vase din cositor, halbe de bere, vase din sticlă, din porţelan şi faianţă, ca cele realizate la manufactura de la Batiz. În aceeaşi categorie a obiectelor care ilustrează viaţa cotidiană poate fi inclusă şi o mini-colecţie de farmacie, alcătuită din ustensile, recipiente şi mojare.

Un exponat de excepţie este un velociped ce datează din secolul al XIX-lea, care, împreună cu o tricicletă, datând şi ea din aceeaşi perioadă, ilustrează începuturile acestui tip de mijloace de locomoţie.

Există şi o interesantă colecţie de ceasuri, în care se regăsesc variate tipuri: de buzunar, de masă, de perete şi chiar un mecanism de ceas de turn, provenind de la biserica evanghelică din Boz. Ea s-a constituit şi dezvoltat, în cadrul domeniului Istorie, în anii ʻ60 ai secolului trecut, când au fost donate sau achiziţionate majoritatea acestor piese.