Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Sebeş - 515800, Piața Primăriei, nr. 3,
telefon: +40(0)258735240; fax: +40(0)258732844,
email: muzeu@cclbsebes.ro

Colecţia de numismatică

În patrimoniul Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş se păstrează o importantă colecţie numismatică, formată de-a lungul anilor prin diverse achiziţii şi donaţii. Una dintre primele colecţiile ce a intrat în patrimoniul muzeului, în anul 1960, este cea a gimnaziului evanghelic din Sebeş, compusă din 44 monede romane republicane şi imperiale. O altă interesantă colecţie intrată în patrimoniul muzeului, (formată din monede greceşti, dacice, romane şi o monedă medievală) este cea donată de Weiss Rudolf din Sebeş în anul 1962.

În anul 1966, Heitz Grete, prin intermediul profesorului Theobald Streifeld, donează colecţia monetară a unchiului său Alfred Heitz, cea mai importantă din întreaga colecţie numismatică a muzeului, deoarece conţine, pe lângă monede antice, medievale şi moderne un tezaur compus din 1632 piese de la Sigismund de Luxemburg şi o monedă atribuită lui Nicolae Redwitz, care este până în prezent cel mai mare tezaur de acest tip cunoscut în Transilvania.

Un alt tezaur ce intră în patrimoniul muzeului este cel descoperit în anul 1967 în localitatea Dobârca (jud. Sibiu), compus din 37 denari romani republicani şi imperiali. Tezaurul medieval din secolele XVII-XVIII, descoperit la Sebeş, în anul 1992, pe fosta stradă Mihai Viteazu din cartierul Valea Frumoasei, compus din 87 monede este şi el achiziţionat de muzeu în acelaşi an.

Numismatica