Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Sebeş - 515800, Piața Primăriei, nr. 3,
telefon: +40(0)258735240; fax: +40(0)258732844,
email: muzeu@cclbsebes.ro

Colecţia de Ştiinţele Naturii

Reprezintă o parte din bogăţia naturală a zonei Sebeşului, oferind publicului vizitator, iubitor de natură, interesante exponate de floră, faună, paleontologie, mineralogie. Cu toate că debutul a fost modest, primele piese fiind inventariate în august 1957, colecţia cuprinde astăzi 4400 de piese a căror valoare a crescut graţie anilor care au trecut peste ele, unele specii dispărând sau altele devenind tot mai rare.

În spaţiul destinat vizitatorilor este organizată expoziţia permanentă, reprezentând fauna regiunii, fiind prezentate exponate din domeniul zoologiei şi paleontologiei. Expoziţia este concepută cu scopul de a familiariza elevii cu sistematica zoologică. Sebeşul este o zonă foarte bogată în puncte fosilifere, regăsindu-se în colecţia muzeului fragmente de trunchiuri de copaci pietrificaţi, măsea si fragmente din osul femural de mamut, coarne de bour şi maxilare de cerb gigant.

Din grupa nevertebratelor menţionăm moluştele (melci si scoici), iar din grupa vertebratelor: peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. Pe teritoriul Sebeşului există o mare varietate de păsări care pot fi admirate în expoziţia de Ştiinţele Naturii: păsări răpitoare de noapte (bufniţa, huhurezul, cucuveaua, etc.) şi de zi (uliul găinilor, şorecarul, uliul păsărelelor, gaia, eretele, etc.), migratoare (rândunica, lăstunul, cucul, etc), exemplare comune sau rare (pupăza, gaiţa, ciocănitoarea, coţofana, prepeliţa, corbul, cocoşul de munte, etc.). Expoziţia cuprinde şi câteva specii de păsări din Delta Dunării (gârliţa mare, lişiţa, stârcul purpuriu, stârcul galben, etc.). Mamiferele sunt reprezentate de rozătoare, ierbivore şi carnivore (nevăstuica, hermelina, veveriţa, pisica sălbatică, dihorul, râsul, vulpea, ciuta de cerb lopătar, etc.).

Deşi flora este mai discret reprezentată în cadrul acestei expoziţii datorită spaţiului restrâns de expunere, muzeul posedă o valoroasă colecţie de plante a botanistului Alexandru Borza, care între anii 1949-1951 a studiat flora si vegetaţia Văii Sebeşului. Colecţia de Ştiinţele Naturii mai cuprinde trofee de vânătoare, eşantioane de esenţe lemnoase care împreună cu piesele de mineralogie sunt păstrate deocamdată in depozit.

StiinteleNaturii