SEBEȘENII ȘI UNIREA DE LA 1 DECEMBRIE 1918

Expoziția debutează cu prezentarea evenimentelor din perioada anterioară Unirii, în care ardelenii au fost angrenaţi în vâltoarea Primului Război Mondial, plătind tributul de sânge pe fronturile din Italia, Galiţia și în Munţii Carpaţi, în armata unui imperiu care intra în disoluţie. Pe lângă folosirea unor surse istorice consacrate, a fost redată și atmosfera din acei ani, așa cum a fost ea surprinsă în însemnările unui „cronicar” de pe Valea Sebeșului, până în momentul în care „[…] ai noștri au pușcat pe ofeţierii lor si au plecat toti acasa fara urlabu”, adică fără permisie, așa cum relata Iacob Aloman, în anul 1918. Acesta este momentul în care începeau agitaţiile, inclusiv la Sebeș, în care erau implicaţi militarii întorși acasă cu armele din dotare. În același timp, se impunea cunoașterea sacrificiilor pe care le-au făcut sebeșenii în Primul Război Mondial, reconstituirea lor fiind posibilă cu ajutorul tabelelor cu participanţii români din Sebeș la marea conflagraţie, întocmite de Astra și păstrate, în prezent, la Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale ale României.
Derularea evenimentelor premergătoare Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia a fost surprinsă folosindu-se literatura de specialitate existentă, dar și numeroase surse inedite aflate în fondurile Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale ale României, în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia și ale Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș.

Expoziția documentară Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918

Urmând firul evenimentelor s-a surprins momentul constituirii Consiliului Naţional Român și a Gărzii Naţionale Române din Sebeșul Săsesc, în contextul tulburărilor „revoluţionare” care au avut loc în oraș, precum și contribuţia acestor două structuri la reinstaurarea unui climat de liniște și ordine publică, într-o atmosferă caracterizată de tensiune și de nesiguranţă.

În acest context au fost evocate două dintre personalităţile marcante ale orașului, care și-au pus amprenta asupra evoluţiei evenimentelor în perioada de la cumpăna anilor 1918 și 1919, din postura lor de președinţi ai CNR Sebeș. Este vorba de protopopul greco-catolic Ioan Simu și de omologul său ortodox, Sergiu Medean, care și-au asumat responsabilitatea gestionării vieţii urbei în momentele dificile din preajma Unirii. Cei doi au avut o contribuţie importantă și la pregătirea participării sebeșenilor la Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie, de la alegerea delegaţilor și întocmirea credenţionalelor, la deplasarea delegaţiei orașului la Alba Iulia.

Atmosfera din sânul delegaţiei este cunoscută în special datorită relatărilor lui Lucian Blaga, participant și el, alături de fratele său, Lionel, la marele eveniment. El a surprins bucuria și implicarea concetăţenilor, sebeșenii intonând la Alba Iulia „Imnul Unirei”, compus special pentru acest eveniment de Ion Băilă.

După înfăptuirea Unirii s-a urmărit consolidarea poziţiei administraţiei românești, proaspăt instituită, surprinzând activitatea primilor primari români după 1918, dr. Lionel Blaga, dr. Ioan Cușută și dr. Danil Tecău, ultima parte a lucrării evocând intrarea armatei române în Sebeș, la 1 ianuarie 1919.

Călin Anghel, Radu Totoianu, Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018

Lucrarea, în format electronic, se poate descărca, gratuit, accesând imaginea alăturată

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window