ISSN 2066 – 9143; EISSN 2344 – 5432

PROCESUL DE RECENZARE

Materialele primite pentru publicare până la termenul limită vor intra într-un proces de selectare, ţinându-se cont de normele de publicare, precum şi de încadrarea într-unul dintre domeniile revistei. Această activitate revine în sarcina Colegiului de redacţie.

După această etapă, secretarul de redacţie va trimite articolele şi studiile selectate recenzenţilor cu competenţe în domeniu, fără ca aceştia să cunoască autorii manuscriselor. Evaluarea se va face pe baza formularului de recenzare, în cel mult două săptămâni, observaţiile pe manuscris fiind făcute prin opţiunea „Comentariu”.

Autorii materialelor trimise vor primi sugestiile recenzenţilor şi ale colegiului de redacţie asupra manuscriselor. Decizia finală privind publicarea sau respingerea fiecărui material primit va fi luată de membrii Colegiului de redacţie, ţinându-se cont şi de evaluările făcute de recenzenţi.

Revista Terra Sebus are în vedere respectarea cu stricteţe a principiilor etice specifice cercetării ştiinţifice. Atât autorii, cât şi recenzenţii trebuie să se conformeze cu rigurozitate la normele de publicare ale revistei, excluzându-se cazurile de plagiat şi furt intelectual. Vor fi respinse şi situaţiile de autoplagiat, precum şi cazurile în care materialul a mai fost publicat în aceeaşi limbă.


The Terra Sebus site and its metadata are licensed under CC BY-SA

 

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window