TROIŢE DE DRUM

În perioada precreştină, ideea de reînnoire şi funcţia de apărare a ordinii universale o deţinea arborele cosmic şi succedaneele lui, coloanele şi stâlpii cerului, iar odată cu creştinismul, crucea a preluat funcţiile acestora. Începând cu secolul al XIV-lea, arborele cosmic este înlocuit aproape total de substitutul său, crucea, care devine modelul universal al monumentelor creştine sacre. „[…] Troiţele, de o imensă varietate stilistică, urmaşele fireşti ale coloanelor şi stâlpilor cerului reprezintă o sinteză ad-hoc între straturile arhaice şi cel creştin”, consideră Ionel Oprişan.

Acest tip de construcţie este prezent şi în zona aflată în interesul nostru şi poartă denumirea generică de cruci. Ele au forma unor chilii, de obicei din bârne, cu acoperişul din şindrilă în patru ape. În peretele dinspre drum, este lăsat locul liber pentru uşă, pereţii laterali fiind prevăzuţi cu ferestre. Aceste construcţii, care adăpostesc crucea, servesc totodată şi ca loc de refugiu pentru călătorii surprinşi de intemperii. Profesorul Gheorghe Pavelescu, menţionează faptul că în trecut, în locurile unde apa se găsea mai departe de drum, localnicii obişnuiau să se îngrijească ca întotdeauna, să fie la aceste „cruci-chilii”, un urcior cu apă proaspătă menită să potolească setea călătorilor. În zona fânaţelor şi în cea montană înaltă, troiţele de acest tip se întâlnesc mai rar, drumurile, răscrucile şi locurile de popas fiind vegheate de troiţe simple protejate totuşi de un acoperiş din şindrilă, iar mai nou din tablă.1. CRUCEA LUI CHIRILĂ

I. Localizare:
1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Pleşi; 3. Punct: „Găujoare”; 4. Coordonate GPS: N 45.78279; E 023.56535; altitudine 935 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn în ediculă de piatră; 2. Tehnică – cruce pictată; edicula – zidărie de piatră tencuită; 3. Tip – cruce germană; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: – pe ediculă – în partea stângă a deschiderii dreptunghiulare, incizată în pasta moale a tencuielii, s-au consemnat anul realizării şi iniţalele ctitorilor: „A 1931 RCh Ana”;
– pe cruce, la bază, s-a consemnat următorul text:

„ACEASTĂ SFÂNTĂ CRUCE S-A RIDICAT
PENTRU PREAMĂRIREA LUI DUMNEZEU
DE ROMAN CHIRILĂ ŞI SOŢIA ANA
IOANĂ DIN SEBEŞEL A.D. 1931.
CU PUTEREA ACESTUI LEMN CRISTOASE
DUMNEZEULE PĂZEŞTEI DE ISPITELE ŞI DE
NĂCAZURILE CELUI RĂU AMIN. Sarvin”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 1,10×0,90 m; 2. Descriere: Pe cruce este redată scena Răstignirii. În centrul compoziţiei, pe un fundal de culoare maro, este reprezentat Isus pe cruce. În partea superioară,deasupra norilor, este redat Dumnezeu-Tatăl; pe braţele crucii sunt reprezentaţi: la dreapta Mântuitorului – Maica Domnului cu palmele împreunate într-un gest de rugăciune, iar la stânga Sf. Ioan. În partea inferioară a crucii este reprezentat craniul lui Adam, iar într-un registru superior este redată cetatea Ierusalimului. În zona bazei, a fost scrisă inscripţia consemnată mai sus. 3. Stare de conservare – bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 1,50 m, L – 1,95 m; l – 1,80m; 2. Deschiderea nişei 1,02×0,75 m; 3. Învelitoarea: de ţiglă, în două ape; 4. Descrierea: Ediculă din piatră, zidită, de formă paralelipipedică, cu învelitoare de ţiglă în două ape. În zona centrală, orientată spre nord, se află deschiderea nişei care adăposteşte crucea. Iniţial, edicula a fost acoperită cu o învelitoare de şindrilă, din care s-au mai păstrat câteva fragmente în pod. 5. Stare de conservare – bună. În paramentul faţadei principale se observă o fisură verticală pornind dinspre temelie spre zona mediană, cauzată de tasarea inegală a solului pe care s-a fundat edicula. În aceeaşi faţadă, însă ceva mai sus, există mici porţiuni în care s-a desprins tencuiala. Învelitoarea este continuă, asigurând etanşeitatea necesară. V. Observaţii: -.2. „CRUCEA NATULUI”

I. Localizare:
1. Comuna: Şugag; 2. Sat: Jidoştina; 3. Punct: „Crucea Natului”; 4. Coordonate GPS: N 45.71526; E 023.59454; altitudine 949 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în ediculă de piatră; 2. Tehnică – cruce pictată – tempera pe lemn edicula – piatră – zidărie seacă; 3. Tip – cruce germană; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii:
– în vârful crucii: „D T”;
– central, deasupra crucii pictate pe care este răstignit Isus: „RĂSTINIREA LUI IS HS”;
– în partea inferioară stângă a piciorului crucii:
„ILIE
POENA
RIU…
ZUG
RAV
ÎN LAZ
1901”;

– pe medalionul dreptunghiular aflat la baza crucii:

„SAU PLĂTIT DE
ROBI. DOMNULUI.
ILIE.”

IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 0,92×0,61 m; 2. Descriere: În centrul compoziţiei este reprezentat Isus răstignit pe cruce. Pe braţele crucii sunt redaţi, în partea superioară, deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl, cu un nimb triunghiular binecuvântând lumea, sub această scenă fiind figurate luna şi soarele, flancând Sf. Potir. În dreapta Mântuitorului este reprezentată Maica Domnului ştergându-şi lacrimile cu un ştergar, iar la stânga lui Isus, este redat Sf. Ioan, totul pe un fundal albastru. Conturul crucii este ornamentat cu un brânel alveolat, de culoare albă, capetele crucii fiind decorate cu câte trei cruciuliţe înfipte în cele trei terminaţii ale fiecărui braţ, câte una aurie dispusă central şi câte două albe, lateral. Cu două astfel de cruciuliţe albe au fost împodobite şi laturile mici ale medalionului de la baza crucii care conţine menţiunea ctitorului troiţei. Din zona de intersecţie a braţelor crucii, porneau patru raze aurii, realizate în maniera cetinii de brad, dintre care se mai păstrează doar trei. 3. Stare de conservare – bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 2,10 m (de la nivelul drumului), L – 1,80 m; l – 1,80m; 2. Deschiderea nişei: 0,44×0,61 m; 3. Învelitoarea – piramidală din lespezi de piatră; 4. Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică de plan patrulater, realizat din lespezi de piatră lipite cu lut, deschiderea nişei, poziţionată pe latura de SV fiind închisă cu un grilaj din fier forjat. Acoperişul piramidal, realizat tot din lespezi de piatră, este încununat cu o cruce de fontă cu înălţimea de 0,70 m. realizată prin turnare, pe care este răstignit Isus, având la bază un medalion circular delimitat de o cunună de lauri, sprijinită de un înger. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Edicula mai adăposteşte: o cruce sculptată din lemn de stejar inscripţionată “20.06.1924 Ştefan Ilie”, pe care a fost fixată o cruce de binecuvântare (23×11 cm) pictată cu scena Botezului; trei cruci simple; o altă cruce mai recentă este inscripţionată: „RRD / S / N 1893 / D 1969”.
3. CURCEA DIN PLAIURI

I. Localizare:
1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Plaiuri; 3. Punct: -; 4. Coordonate GPS: N 45.82457; E 023.50581; altitudine 708 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă din lemn; 2. Tehnică – lemn cioplit; 3. Tip – cruce greacă; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: la baza crucii, parţial ilizibilă, se poate citi doar anul „1903”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 0,75×0,58 m; 2. Descriere: Cruce din lemn pictată cu scena Răstignirii. Isus este redat pe cruce, pe un fundal albastru, flancat în dreapta de Maica Domnului, cu ştergarul în mână plângând, iar în stânga de Sf. Ioan, toţi redaţi având în spate un peisaj urban (cetatea Ierusalimului). În partea superioară, este reprezentat Dumnezeu-Tatăl, cu nimb triunghiular, dedesubt, soarele şi luna şi Sf. Potir. La bază, într-un medalion dreptunghiular, exista o inscripţie din care se mai poate descifra doar anul 1903. 3. Stare de conservare – degradată. B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 3,30 m; L – 1,98 m; l – 1,98 m; 2. Deschiderea nişei: 1,62×0,75 m; 3. Învelitoarea: tablă zincată, în două ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan pătrat, realizat din structură de grinzi şi scânduri, cu deschiderea nişei orientată spre est. Acoperişul de ţiglă, în patru ape, degradat în zona colţurilor, având fâşii de tablă zincată în loc de coame, este împodobit cu o cruce din tablă. 5. Stare de conservare – degradată. V. Observaţii: În edicul, alături de cruce, este prezentă şi o icoană de mari dimensiuni realizată în tehnica ulei pe pânză, în care este reprezentată Fecioara cu Pruncul.


4. CRUCEA DIN IVĂNIŞ

I. Localizare:
1. Comuna: Şugag; 2. Sat: Jidoştina; 3. Punct: „Ivăniş”; 4. Coordonate GPS: N 45.70709; E 023.56254; altitudine 1334 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în ediculă de lemn; 2. Tehnică – cruce pictată – tempera; edicula din cununi de bârne de lemn încheiate în „cheotori româneşti”; 3. Tip – cruce germană; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii:
– în partea superioară a crucii: „TATĂL”;
– în zona centrală: „RĂSTI GNIREA / DOMNULUI ISUS”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 0,64×0,55 m; 2. Descriere: Pe cruce este redată Răstignirea. În centrul compoziţiei este reprezentat Isus pe cruce iar pe braţe, sunt redaţi în partea superioară, deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl, cu un nimb triunghiular, binecuvântând lumea; în dreapta Mântuitorului Maica Domnului, ştergându-şi lacrimile cu un ştergar, iar la stânga Sf. Ioan, totul pe un fundal albastru. 3. Stare de conservare – bună. B. Edicula 1. Dimensiuni:h – 1,4 m, L – 1,08 m; l – 0,84m; 2. Deschiderea nişei: 0,32×0,75 m; 3. Învelitoarea: în două ape; placă ondulată bituminoasă. 4. Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică, iniţial acoperit cu o învelitoare de şindrilă în două ape, în prezent înlocuită cu placă ondulată bituminoasă. Construcţia este realizată din cununi de bârne, având în zona centrală deschiderea nişei care adăposteşte crucea. 5. Stare de conservare – relativ bună. Este puternic înclinată în lateral ca urmare a tasării solului. Aspectul ediculei şi al troiţei este afectat de soluţia de improvizaţie aleasă de cei care au efectuat reparaţia. V. Observaţii: Pictura crucii poate fi atribuită lui Partenie Poienaru (1871-1921) din Laz. Pe suprafaţa crucii se observă diverse însemnări făcute cu creionul de trecători, datând din anii 1931 şi 1935.


5. CRUCEA „LEGIONARILOR”
I. Localizare:
1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct: La Crucea „Legionarilor”; 4. Coordonate GPS: N 45.86621; E 023.55791; altitudine 525 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruci de lemn, pictate, adăpostite de o ediculă confecţionată din lemn; 2. Tehnică – cruci pictate – tempera pe lemn; edicula din scândură; 3. Tip – cruce cu icoane molenii; cruce trifoi; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: – pe crucea nouă, în zona bazei, flancând crucea pe care este răstignit Isus: „19 59”; pe spatele crucii noi, la bază, se află o inscripţie din care se disting cu greutate câteva nume şi anul 1997.
IV. Descriere:
A. Crucea nr. 1
1. Dimensiuni: 1,02×0,77 m. 2. Descriere: Cruce treflată din lemn. A fost mutată pe amplasamentul iniţial şi montată pe peretele opus deschiderii nişei ediculei. Atât stratul pictural, din care se mai disting cu greutate contururi de personaje şi urme de albastru, cât şi cele patru raze ce o decorau, s-au pierdut. 3. Stare de conservare – degradată. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,66×0,37 m; lăţimea bazei – 0,38 m. 2. Descriere: Cruce din lemn, cu braţe scurte de formă trapezoidală, cu patru raze stilizate şi un picior romboidal ce se sprijină pe o bază de forma unei corăbii, din care se înalţă două icoane molenii cruciforme, stilizate. În centrul compoziţiei este reprezentat Isus pe cruce, la baza căreia este redat globul pământesc. Pe icoanele molenii, care flanchează piciorul crucii, sunt redaţi, la dreapta Mântuitorului, Sf. Ioan, cu mâinile împreunate, rugându-se, iar la stânga Maica Domnului, ţinând un ştergar în mână. În partea superioară este reprezentat Dumnezeu-Tatăl, binecuvântând lumea şi, imediat mai jos, Sfântul Duh, în chip de porumbel. Fundalul este de culoare albastră şi era mărginit de un chenar ocru, care a dispărut între timp. Pictura este datată 1959 şi semnată cu monograma lui Sarvin Maniu Zemora. 3. Stare de conservare – stratul pictural s-a pierdut parţial. C. Edicula 1. Dimensiuni: h – 3,50 m; L – 3,98 m; l – 2,98 m; 2. Deschiderea nişei: 1,12×0,89 m; 3. Învelitoarea: ţiglă, în patru ape; 4. Descriere: Este un edicul-refugiu de mari dimensiuni, având forma unui paralelipiped, cu intrarea de pe latura de nord nord-est. De plan dreptunghiular, a fost ridicat pe o bază din lespezi de piatră, elevaţia fiind realizată din 9 cununi de bârne, încheiate în „cheutori româneşti” şi căptuşit la exterior cu scânduri. În interior, în deschiderea nişei este fixată crucea nouă, iar pe peretele opus a fost montată crucea veche. De asemenea, edicula adăposteşte şi trei băncuţe improvizate. Construcţia este acoperită cu o învelitoare de ţiglă în patru ape. În partea superioară a deschiderii nişei, pantele învelitorii delimitează un mic fronton triunghiular. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: a fost ctitorită de meşterul dulgher Stanciu Ion, şef de cuib legionar în Loman, potrivit relatărilor lui Mirion Nicolae, localnic din Loman (92 de ani).
6. CRUCEA DE PE FAŢA ORMULUI

I. Localizare:
1. Comuna: Şugag; 2. Sat: Bârsana; 3. Punct: -; 4. Coordonate GPS: N 45.76902; E 023.59617; altitudine 772 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – lemn pictat; 3. Tip – cruce latină/cruce treflată; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: – pe crucea nr. 1: „1880”; – pe lobul inferior al crucii nr. 2: „Sarvin Sebeşel / 1946”
IV. Descriere: A. Crucea nr. 1 1. Dimensiuni: 2,00×0,42 m; 2. Descriere: Cruce latină din lemn de stejar susţine un acoperiş din tablă în patru ape. În zona mediană se află inscripţia amintită mai sus. 3. Stare de conservare – bună. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,50×0,40 m. 2. Descriere: Cruce treflată, din lemn pictată în tehnica tempera pe lemn, cu scena Răstignirii. Central, este redat Isus răstignit, flancat de Maica Domnului şi Sfântul Ioan, ambii în postură de rugăciune. În partea superioară, Dumnezeu-Tatăl cu mâinile larg deschise binecuvântează lumea. La baza crucii este reprezentat craniul lui Adam, încadrat de semnătura pictorului şi anul realizării picturii. 5. Stare de conservare – bună. C. Edicula: -. V. Observaţii: Troiţa a fost mutată de lângă marginea drumului cu prilejul lucrărilor de amenajare şi lărgire a drumului.7. CRUCEA DIN SIBIŞENI

I. Localizare:
1. Comuna: Vinţu de Jos; 2. Sat: Sibişeni; 3. Punct: str. Principală; 4. Coordonate GPS: N 45.97815; E 023.48150; altitudine 234 m.
II. Tip
– de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip – cruce arboriformă; 4. Pictură -; 5. Inscripţii:
– sus: „IS”;
– pe braţe: „NI / ÎN ACEST SEMN VEI BIRUI / CA”;
– mai jos: „PP” ŞI „PV”;
– pe picior: „RIDICATĂ / LA ANU / 1934”;
– la bază: „HR”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 3,00×1,53 m; 2. Descriere: Troiţă arboriformă din lemn de stejar, cuprinzând trei cruci îngemănate, una centrală, de dimensiuni mai mari şi două laterale, mai mici, cu contururile decorate cu motivul „dinţi de lup”. Braţele poartă mici cruci celtice, incizate. Crucea este vopsită cu vopsea de ulei maro şi poartă o mică învelitoare de tablă de aluminiu fixată de braţele crucii principale. 3. Stare de conservare – bună.
B. Edicula: -. V. Observaţii: -.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window