TROIŢE DE IZVOR ŞI DE FÂNTÂNĂ

Troiţe nu se pun numai la răscruce sau la hotare, apa având în mentalitatea tradiţională valenţe magice şi fiind încărcată de aceeaşi simbolistică a maleficului ca şi răscrucea. Din antichitate izvoarele erau consacrate unor divinităţi protectoare (Hercule, Aesculap, nimfe etc.), după răspândirea creştinismului, obiceiul s-a păstrat, în aceste locuri (izvoare, fântâni) amplasându-se troiţe, deoarece fântâna şi îndeosebi adâncurile ei pot găzdui forţe malefice.
Troiţele sunt aşezate cu precădere lângă fântâni, nu numai pentru că oamenii poposesc aici spre a-şi potolii setea, putând totodată să se închine după placul inimii, ci şi pentru că fântâna (sau izvorul), ca linie axială ce uneşte pământul cu lumea tenebrelor, creează o stare de nelinişte ce trebuie anihilată prin „simulacre ale coloanei cerului”. Troiţele de fântâni apără, în sens simbolic, apa de imixtiunea întregii faune mitice, atât de variat transfigurate de basmele, legendele şi miturile româneşti în spâni, zmei, ştime, rusalce, balauri etc.1. CRUCEA „LU’ TODOR”
I. Localizare:
1. Comuna: Şugag; 2. Sat: Jidoştina; 3. Punct: Muntele Ivăniş; 4. Coordonate GPS: N 45.70688; E 023.56150; altitudine 1334 m. II. Tip – de izvor. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în ediculă de piatră; 2. Tehnică – cruce pictată-tempera; edicula – piatră – zidărie seacă; 3. Tip – cruce cu mingi; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii – pe cruce – localizată în partea inferioară (bază) – cioplită:
„Todor Bogdan
An 1931”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 0,70×0,53m 2. Descriere: În centrul compoziţiei era reprezentat Isus pe cruce. Pe braţele crucii erau redaţi: în partea superioară, deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl – cu un nimb triunghiular; în dreapta Mântuitorului, Maica Domnului, iar la stânga, Sf. Ioan. La baza crucii este consemnată inscripţia de mai sus. 3. Stare de conservare – pictura degradată. B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 1,70 m, L – 1,50 m; l – 1,20 m; 2. Deschiderea nişei: 0,70×0,60 m; 3. Învelitoarea – în pupitru, realizată dintr-o lespede masivă de piatră; 4. Descrierea: Edicul ridicat din piatră locală, în tehnica zidărie seacă, având forma unui paralelipiped, purtând o învelitoare din piatră, într-o singură apă. În zona centrală este situată deschiderea nişei care adăposteşte crucea. 5. Stare de conservare – bună. Greutatea lespezii a cauzat o uşoară ieşire din verticală a ediculei, rezultând o înclinare a acesteia spre stânga. V. Observaţii: Crucea de fontă dispusă pe lespedea care acoperă ediculul este probabil refolosită, provenind, cel mai probabil, de la un mormânt şi poartă inscripţia:
„AICI PAUSEASĂ IN DOMNUL
NICOLAU AURELIU
ŞI SABINU CATILINA”.2. CRUCEA DIN BÂNDEA

I. Localizare:
1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct: „în Bândea”; 4. Coordonate GPS: N 45.86067; E 023.55168; altitudine 568 m. II. Tip – de fântână. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2. Tehnică – lemn pictat; structură de grinzi, îmbrăcată în scândură; 3. Tip – cruce trifoi; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 0,92×0,63 m; 2. Descriere: Cruce treflată din lemn, pe care este reprezentată scena Răstignirii. În centrul compoziţiei este reprezentat pe un fundal ocru închis Isus pe cruce, iar la extremităţile celor două braţe sunt redaţi, la dreapta Mântuitorului, Maica Domnului, cu palmele lipite într-un gest de rugăciune, iar la stânga, Sf. Ioan, în aceeaşi ipostază. În partea superioară a crucii sunt reprezentate Soarele şi Luna. Crucea este încadrată de un chenar pictat de culoare albastră. Pictura este semnată, la baza crucii fiind scris numele „I. Anca”. 3. Stare de conservare – pictura este parţial degradată. B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 2,20 m; L – 1,79 m; l – 1,44 m; 2. Deschiderea nişei: 1,45×0,76 m; 3. Învelitoarea – ţiglă, în două ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan dreptunghiular, realizat din lemn, cu structura de grinzi îmbrăcată în scândură, prevăzut cu o nişă care adăposteşte crucea. Deschiderea nişei este orientată spre nord-est, iar accesul la cruce este împiedicat de un gard din laţi decoraţi la extremitatea superioară cu cruci stilizate. Construcţia poartă o învelitoare de ţiglă, în două ape, cu coama dispusă paralel cu drumul. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Troiţa este amplasată în apropierea unui loc destinat adăpării animalelor, în care se află trei fântâni cu cumpănă.


3. CRUCEA DIN „DRUMU’ LUNCII”
I. Localizare:
1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Sus; 3. Punct: „Drumu’ Luncii”; 4. Coordonate GPS: N 45.91727; E 023.48516; altitudine 297 m. II. Tip – de fântână. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – lemn cioplit; zidărie – piatră; 3. Tip – cruce discoforă; 4. Pictură: –; 5. Inscripţii: – în partea superioară a crucii:
„1955
1836”
– deasupra discului
„IC XC”
– sub disc
„NI KA”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 1,55×0,82 m; 2. Descriere: Cruce din lemn de stejar, prevăzută cu un disc din care pornesc braţele, purtând, pe aproape întreaga suprafaţă, un decor sculptat, constând în motive solare şi geometrice. Crucea este încastrată în zidul opus intrării în ediculă şi a fost recent vopsită în gri, cu contur vişiniu. 3. Stare de conservare – parţial degradată (în special la bază). B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 2,90 m; L – 3,39 m; l – 3,25 m; 2. Deschiderea nişei: 1,70×1,20 m;3. Învelitoarea – în patru ape, din tablă zincată; 4. Descrierea: Ediculă, tip refugiu, de formă paralelipipedică, zidită din piatră, tencuită şi văruită în alb. Pereţii laterali au fost consolidaţi cu un tirant metalic. Deschiderea nişei este orientată spre est. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Anii 1836 şi 1955, inscripţionaţi pe cruce, reprezintă, în opinia noastră, primul, anul ctitoririi troiţei, iar cel de-al doilea anul construirii ediculei şi momentul încastrării crucii în zid. Edicula-refugiu a fost construită pentru a adăposti, la nevoie, oamenii aflaţi la muncile câmpului.


4. CRUCEA DIN CENTRUL SATULUI DUMBRAVA
I. Localizare:
1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Dumbrava; 3. Punct: centru satului; 4. Coordonate GPS: N 45.88294; E 023.60517; altitudine 423 m. II. Tip – de izvor. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă din cărămidă; 2. Tehnică – lemn pictat; zidărie tencuită; 3. Tip – cruce latină; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii – localizată pe piciorul crucii:
„RIDICATĂ – 1940
RENOVATĂ – 1972
RENOVATĂ – 2000
PICTURĂ
RENOVATĂ
NZemora”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 1,00×0,65 m; 2. Descriere: Cruce din lemn, pe care, pe un fundal ocru închis, este reprezentată, într-o manieră naivă, scena Răstignirii. În centrul compoziţiei este redat Isus pe o cruce treflată de culoare albă, iar la extremităţile celor două braţe sunt reprezentaţi, Maica Domnului, la dreapta Mântuitorului, cu mâinile încrucişate pe piept, iar la stânga, Sf. Ioan, într-o ipostază asemănătoare. În partea superioară a crucii este redat, pe un fundal albastru, Dumnezeu-Tatăl, binecuvântând lumea. Crucea are un chenar pictat de culoare albă. 3. Stare de conservare – bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 2,70 m; L – 3,50 m; l – 1,95 m; 2. Deschiderea nişei: nişa centrală – 1,42×0,80 m; nişele secundare – 1,26×0,32 m. 3. Învelitoarea – articulată, din ţiglă. 4. Descrierea: Ediculă din cărămidă de forma unei abside poligonale cu laturile orientate spre nord-vest uşor curbate. În elevaţie, în cadrul aceleiaşi laturi au fost executate cele trei deschideri semicirculare ale nişei. Partea superioară a faţadei, marcată de o cornişă amplu profilată, se sprijină pe arce semicirculare care se descarcă pe bază prin intermediul a patru perechi de stâlpi geminaţi, soluţie structurală care, de altfel, delimitează şi deschiderile nişei, amintite mai sus. Fiecare dintre aceste trei deschideri este încununată, deasupra cornişei, de câte un fronton triunghiular, uşor arcuit, în care s-au executat nişe care, probabil, găzduiau cândva icoane. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: -.


5. CRUCEA DE SUB VÂRFUL STROII
I. Localizare:
1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Pleşi; 3. Punct: Vârful Stroia – latura de nord; 4. Coordonate GPS: N 45.78539; E 023.55503; altitudine 972 m. II. Tip – de izvor. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cruce pictată-tempera; 3. Tip – cruce trifoi; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii:
– în partea superioară „INRI”;
– la bază „EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA”.
IV. Descriere:
A. Crucea
1. Dimensiuni: 0,90×0,50 cm; h – cu picior – 2, 10 m; 2. Descriere: Pe crucea de lemn a fost reprezentată scena Răstignirii. În centrul compoziţiei este redat Mântuitorul pe cruce, flancat de Maica Domnului şi de Sf. Ioan. În partea superioară este redat Dumnezeu-Tatăl, iar la bază este consemnată inscripţia redată mai sus. Crucea este protejată de o învelitoare îngustă de tablă zincată, fixată, în partea inferioară, de braţe. 3. Stare de conservare – bună. B. Edicula: -; V. Observaţii:-.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window